Mogiły

CHOISEUL DE GUOFFIER
HELENA AMELIA
1807
05.01.1886
#40 Peczara
Helena Amelja z Swieykowskich Alexandrowa Choiseul de Gouffier
Гелена Амелія з Свєйковскіх Шуазель де Гуф‘є Олена Свейковська Швейковська Свейковская Гуфье Елена Амелия

Helena Amelja
z Swieykowskich
Alexandrowa
Choiseul de Gouffier
ur. 1807 r. † 5 Stycznia 1886 r.
w Zmierzynce.
Wieczny odpoczynek
racz Jej dać Panie !