Mogiły

DYAKOWSKA
HELENA
1891
18.08.1898
#41 Samhorodek
Dyakowska Helusia
Диаковска Дяковська Дяківська Гелюся Гелена Олена Оленка Дяковская Елена Леночка 
Ś. † P.
Helusia
DYAKOWSKA
zmarła 18 Sierpnia 1898 r.
przeżywszy lat 7.
Dzecino, proś Boga
o spokój dla rodziców.