Mogiły

DĄBROWSKA
HONORATA
1803
10.07.1868
#41 Samhorodek
Dąbrowska z Zalewskich Honorata
Домбровска з Залєвскіх Хонората Домбровська Залевська Домбровская Залевская Гонората
HONORATA z ZALEWSKICH
DĄBROWSKA
Kochaiąc cierpiąc siebie nie szczędziła
Cnotliwą żoną dobrą Matką była
Przeszła do wieczności dnia 10 Lipca
1868 roku
Żyła lat 65

O! Wy których kochałam
wznieście modlitwę
do Boga
Amen.