Mogiły

DE[...]
MAREK
1831
18.[...].1900
#42 Zamiechów
De[...] Marek
Де[...] Марек Марк Марко
S. P.
Marek De
[...] żył lat
69 um. 18 [...]
1900 r. wieczny
odpoczynek
racz  dać Panie