Mogiły

KRASSOWSKI
JÓZEF
19.05.1782
02.09.1859
#43 Snitków
Krassowski Józef
Крассовскі Крассовський Красовський Кркассовский Юзеф Йосип Иосиф
D. O. M.
Tu spoczywają zwłoki
Jasnie Wielmoznego
Józefa Krassowskiego
Marszałka szlachty powiatów
Lityńskiego i Mohilowskiego
ur. d. 19 Maja 1782 umarł d. 2
wrzesnia 1859 [...]