Mogiły

KRASIŃSKA
LUDWIKA
27.[...].1871
#43 Snitków
Krasińska z Brozkow Ludwika
Krasińska z Brożków Крашіньска з Брожкув Красінська Красинська Красинская Брожек Людвіка Людовика


TU LEŻĄ

ZWŁOKI

LUDWIKI 


Z BROZ

KOW KRA

SINSKIEY


zmarłej d.27

[,,,] 1871 któ

ra prosi 

o ZROWAS

KSISKOEDIEY