Mogiły

BOUDA
MARIA
1856
06.08.1906
#43 Snitków
Bouda z Krzywickich Marja
Боуда Бовда Буда з Кшивіцкіх Кривицька Крживицька Крживицкая Кривицкая Марія Мария
S.  P.
MARJA
z KRZYWICKICH
BOUDA
ŻYŁA LAT 50
ZM. 6 SIERPNIA
1906 r.
PROSI O WESTCHNIENIE 
DO BOGA.