Mogiły

BRONICKI
STANISŁAW
przed 1853
#43 Snitków
Bronicki Stanisław
Броніцкі Броницький Броницкий Станіслав Станислав
Ten krzyż Postawiony
Nad
Zwło
kami
S. P.
Stanis
ława i
Rozali
Broni
ckich
1853