Mogiły

CZARNOWSKI
CEZARY
1809
24.07.1840
#43 Snitków
Czarnowski Cezary
Чарновскі Цезари Чарновський Чарновский Цезарій Цезарий Цезар Цезарь
Pomnik
dla Cezarego
Czarnowskiego
przez iego rodzi=
ców i żonę Maryje
Czarnowską pos=
tawiony i która 
prosi o westchnie=
nie za Tym ze
do Naywy
zszego

Urodził się 
1809 Roku w =
Niwerce a =
skączył Życię
w Wierzchówcę
Miesiąca Jlij
Dnia 24 1840. R: