Mogiły

CZARNOWSKI
LUDWIK
10.02.1844
#43 Snitków
Czarnowski Ludwik
Чарновскі Чарновський Чарновский Людвік Людовик Людвиг
Ludwik Czar=
nowski zakon=
czył Życi D: 10
Lutego 1844 R:
pozostała wdzię=
czna Żona w

w raz z Dzieczmi u=
wiecznia pamięć o=
nemu tym Skrom=
nym pomnikim.
prosząc o troie po=
zdrowienie Aniel=
skie: