Mogiły

DRZEWIECKI
IGNACY
1776
29.03.1845
#46 Korzec
Drzewiecki Jgnacy
Джевєцкі Іґнаци Држевецький Држевецкий Ігнатій Гнат Игнатий
Jezu
Zbawicielu Panie
Day im wieczne
Spoczywanie
AMEN.

W[ielmoż]ny: Jgnacy
DRZEWIECKI
Deputat P[owia]tu: Ro:
wieńskiego, Zył lat
68. Umarł dnia
29 Marca 1845
Roku.

Wielmożna
Lukrecia
z Jakubowskich
DRZEWIECKA
Chorąż[yna]: P[owia]tu: Rowień
skiego. Zyła lat 65.
Umarła dnia 29.
Listopada 1825
Roku

Ten pomnik 
Wdzięczności
Dobroczyncy swe-
mu. Tekla Maiorowa
WODZICKA
postawiła.