Mogiły

DWORZAŃSKA
1821
1889
#46 Korzec
Dworzańska
Двожаньска Двожанська Дворжанська Дворжанская 
Ś.  P.
DWORZAŃSKA
ur. 1821 zm. 1889 [...]

PRZEŻYŁA WIEK SWÓJ
CIERPIĄC, BOLEJĄC
ZAPARCIEM SIĘ SIEBIE.
Panie Boże!
Przyjm w ofierze
życie  Jej.

DNI MOJE ZESZŁY
JAKO CIEŃ
[...]