Mogiły

KUBIAK
STEFAN
1920
#46 Korzec
Kubiak Stefan 
Куб‘як Стефан Кубяк Степан

32

POLEGŁYCH

ZA

OJCZYZNĘŻOŁNIERZE POLSCY POLEGLI W KORCU

w trakcie wojny polsko-sowieckiej

19.06.-26.11.1920

ppłk. BUOLA ARTUR

uł. MAZUR WOJCIECH

szer. ADAMCZYK FELIKS

szer. MENDYKA STANISŁAW

szer. AMBROŻY ADAM

plut. MIŚNIEWICZ SZYMON

szer. BARSZCZ WŁADYSŁAW

por. MŁYNARCZYK ANTONI

szer. BRAUFMAN MENASZ

szer. OCHAB ANTONI

uł. BRINKENHOFF JERZY

st. szer. OSIK BRONISŁAW

szer. BRÓDKA JAN

uł. PAŁĘGA FRANCISZEK

szer. BUTRYM EDWARD

szer. PAWŁOWSKI PIOTR

wachm. CĘTOWSKI WACŁAW

szwol. PIĘTKA ALEKSANDER

uł. CIECHOCIŃSKI EMIL

uł. PISKORSKI BRONISŁAW

uł. CIECHOCIŃSKI JAN

uł. POPŁAWSKI WŁADYSŁAW

uł. CIECHOMSKI ANDRZEJ

szer. RADOMSKI WŁADYSŁAW

uł. CIOŁKA STANISŁAW

szer. RUSEK WŁADYSŁAW

sap. CISEK JAN

uł. RYMARCZYK FRANCISZEK

por. DROZDOWSKI JÓZEF

strzelec SKUP JÓZEF

ppor. GAGATEK PIOTR

st. uł. SOCHACKI BOLESŁAW

ppor. GAWKOWSKI KAZIMIERZ

ppor. STAFIEJ EDWARD

szer. GOŚNIAK WŁADYSŁAW

por. STEC WILHELM EUGENIUSZ

st. uł. GRZYWACZ FILIP

uł. STĘPIEN

sap. KOŁACIŃSKI JAN

uł. SZABAŁDIKIN JAN

szer. KOZIGÓRA ANDRZEJ

sap. WIECIERZAŃSKI JÓZEF

szwol. KRAST

sap. WOŁOWICZ WOJCIECH

szer. KUBIAK STEFAN

uł. WÓJCICKI JULIAN

szer. KULICKI TEODOR

szer. WÓJCIK JÓZEF

TABLICĘ UFUNDOWAŁ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY

FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PRZY BIESZCZADZKIM ODDZIALE

STRAŻY GRANICZNEJ W PRZEMYŚLU Z OKAZJI OBCHODÓW

100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEŁGOŚCI.

CZERWIEC. 2018 R.