Mogiły

JANKOWSKA
DIONIZA
1820
08.10.1905
#47 Fastów
Jankowska z Dębickich Dyoniza
Янковска з Дембіцкіх Дионіза Янковська Дембіцька Діоніза Діонісія Янковская Дембицкая Диониза Дионисия
FRANCISZEK JANKOWSKI
zm. 18 12 1892 r. Żył lat 70

DYONIZA JANKOWSKA
z Dębickich
zm. 8 Paźz. 1905 r. Żyła lat 85

Proszą o zdrowaś Marya