Mogiły

GLIWIŃSKI
TEODOR
1849
22.05.1905
#47 Fastów
Gliwinski Teodor
Ґлівіньскі Глівінський Гливинський Теодор Федір Гливинский Федор
Ś.  P.
TEODOR
GLIWINSKI
ŻYŁ LAT 56
ZM. 22 MAJA 1905 r.

STROSKANI DZIECI PROSZĄ
O WESTCHNIENIE DO BOGA
ZA JEGO DUSZĘ.