Mogiły

KNOTHE
ARTUR
1827
28.09.1893
#47 Fastów
Knothe Arthur
Кноте Ноте Артур
  D. O. M.
 
Józefina z Dobrowolskich
K N O T H E
Żyła lat 48
 5 Lutego 1891 r. 

ATHUR KNOTHE
Żył lat 66
 28 Września 1893 r. 

Wnuczek Ich
STAŚ OSSOWSKI
Żył lat 2
 26 Kwietnia 1890 r.

Wieczny odpoczynek
racz Im dać o Panie!