Mogiły

CZAJKOWSKI
KAZIMIERZ
06.??.1907
#47 Fastów
Czajkowski Kazimierz
Чайковскі Кажімєж Чайковський Казимир Чайковский
S. P.
Kazimierz
Czajkowski
zm. 6. [...]
1907 r.

Zofia
Czajkowska
[...]
[...]