Mogiły

JÓZEFOWICZ
JAN
27.05.1901
09.04.1902
#48 Gniewań
Józefowicz Januś
Юзефовіч Янушь Янусь Юзефович Ян Іван Иван

Ś. P.
JANUŚ
JÓZEFOWICZ
UR. 27/V 1901 r. ZM. 9/IV 1902 r.
ANIOŁKU
MÓDL SIĘ ZA NAMI.