Mogiły

BILIŃSKI
MIŁOSZ
30.06.1904
27.08.1907
#48 Gniewań
Bilinski Milo
Біліньскі Білінський Міло Милош Билинский
MILO BILINSKI
30 VI 904  27 VIII 907
J już nie wróci ani nam urośnie