Mogiły

MITRASZEWSKI
KAROL
1820
03.04.1897
#5 Chmielnik
KAROL MITRASZEWSKI
КАРОЛЬ МІТРАШЕВСЬКИЙ
KAROL MITRASZEWSKI żył lat 77 +03.04.1897 Marya z Obidzinskich MITRASZEWSKA żyła lat 77 +13.11.1901