Mogiły

HUMIŃSKA
MARIA
1879
26.10.1897
#48 Gniewań
Humińska z Sierocinskich Maria
Хуміньска Гумінська з Шєрочінських Сєроцінська Сіротинська Гуминская Сероцинская Сиротинская Марія Мария
s. p.
MARIA
Z SIEROCINSKICH
HUMIŃSKA
ŻYŁA LAT 18
ZM. 26 PAZ. 1897 r.
PROSI O POZDROWIENIE
ANIELSKIE
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ
JEJ DAĆ PANIE