Mogiły

KROPIELNICKA
PAULINA
1820
21.10.1897
#49 Gryżyńce
Kropielnicka z Didkowskich Paulina 
Кропєльніцка з Дідковскіх Дидковських Дидковська Кропельницька Кропельницкая Пауліна Паулина Павлина
Ś. † P.
PAULINA 
z DIDKOWSKICH
KROPIELNICKA
ŻYŁA LAT 77 † 21/X 1897 r.
PROSI O WESTCHNIENIE
DO BOGA