Mogiły

LACHOWICZ
PETRONELA
1819
31.01.1861
#51 Zińkowce
Lachowicz Petronella
Ляховіч Ляхович Петронелла Петрунеля
Tu leżą zwłoki
Ś. P. Petronelli
Lachowicz
która przeżywszy 
lat 42. przeniosła
się do wiecznosci
31 Stycznia 1861 r.

Prosi przechodnia
o pozdrowienie
Anielskie.

pamięć córki
dla dobrej matki