Mogiły

BOJARSKI
FELIKS
#51 Zińkowce
Bojarski Feliks
Боярскі Фелікс Боярський Боярский Феликс
Ś.  P.
FELIKS
BOJARSKI
ŻYŁ LAT 60.
um. 14 Pazd. 19[...]

Prosi o Pozdrowienie
Anielskie.