Mogiły

KLASZTORNY
JAN
1811
1902
#51 Zińkowce
Klasztorny Jan
Кляшторни Кляшторний Ян Іван Кляшторный Иван
TU SPOCZYWAIĄ ZWŁOKI
S. P. JAN KLASZTORNY
żył lat 91  1902 r.
Prosi o wsetchniene
do BOGA.