Mogiły

BOCIANOWSKI
#51 Zińkowce
Bocianowski
Бочяновскі Боцяновський Боцяновский 
[...]
BOCIANOWSKIEGO
żył 87 lat
um. [...] Czerwca
[...] roku.