Mogiły

BYLCZYŃSKI
BOLESŁAW
1868
25.01.1918
#52 Kijów Cmentarz Zwierzyniecki
Bylczyński Bolesław
Bilczyński Бильчиньскі Бильчинський Більчинський Быльчинский Бильчинский Болєслав Болеслав

Алексѣевскаго Инженернаго Училища

Убитые 25го Января 1918 г. въ г. Кіевѣ.

Комнадиръ батальона

Полковникъ

ЛЕОНИДЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ

М И Л Л Е Р Ъ.

Палъ жертвой

Кровавыхъ событій,

до конца дней свойхъ

оставаясь вѣрнымъ

долгу передъ родиной

Прожил 41 годъ.

Вѣчная ему память.

Inspektor Szkoły

Wojsk. Inżyn. Jener-m.

B O L E S Ł A W

B Y L C Z Y Ń S K I.

Do końca trwaiąc

na stanowisku,

padł niewinną ofiarą

w czasie krwawych

zajść w Kijowie.

Przeżywszy lat 50.

Cześć Jego pamięci!

Отъ Сослуживцевъ.