Mogiły

DMOCHOWSKI
JAN
1837
30.01.1887
#54 Bracław
Dmochowski Jan
Дмоховскі Дмуховскі Дмоховський Дмоховский Ян Іван Иван
D. O. M.
Tu spoczywają zwłoki
S. P.
JANA DMOCHOWSKIEGO
i jego siedmioletniego syna
MICHASIA
żył lat 50 um. 30 stycznia 1887 r.
pokój jego duszy.