Mogiły

DMOCHOWSKI
MICHAŁ
#54 Bracław
Dmochowski Michaś
Дмоховскі Міхашь Міхась Михась Міхал Дмоховський Дмоховский Михаил Миша
D. O. M.
Tu spoczywają zwłoki
S. P.
JANA DMOCHOWSKIEGO
i jego siedmioletniego syna
MICHASIA
żył lat 50 um. 30 stycznia 1887 r.
pokój jego duszy.