Mogiły

BARAŃSKI
KAŹMIERZ
1855
19.06.1899
#6 Berszadź
KAŹMIERZ BARAŃSKI
KAZIMIERZ КАЗИМІР БАРАНСЬКИЙ
Dr. KAŹMIERZ BARAŃSKI ŻYŁ LAT 44. UMARŁ 19 CZERWCA 1899 r. POKOJ JEGO DUSZY