Mogiły

JURJEWICZÓWNA
17.03.1873
10.03.1874
#6 Berszadź
Jurjewiczowa 17.03.1873 10.03.1874 w Berszadzie