Mogiły

HRYNIEWSKI
WINCENTY
15.12.1887
#7 Mołczany
WINCENTY HRYNIEWSKI
ВІНЦЕНТІЙ ВІНЦЕНТ ГРИНЕВСЬКИЙ
S.P. Wincenty i  Klementyna HRYNIEWSCY Zmarł d. 15 Grud. 1887 Zmarła d. 13 Czerw. 1864 Przyjm Panie Sługę Twego do miejsca zbawienia [...]