Mogiły

BOBRIWSKA
MARIA
#10 Koziatyn
БОБРІВСЬКА МАРІЯ
BOBRIWSKA MARIA MARYA MARJA Bobrowska
БОБРІВСЬКА МАРІЯ