Mogiły

Mogiła Nr. 03
#10 Koziatyn
[...] Proszę Przechodniu o westchnienie do Boga [...]