Mogiły

KWIATKOWSKA
KAROLINA
1827
10.03.1850
#11 Mohylow Podolski
KAROLINA KWIATKOWSKA
КАРОЛІНА ПЛАШКЕВІЧ КВЯТКОВСЬКА Z PLASZKIEWICZÓ
Tu spoczywają zwloki Karoliny z Płaszkiewiczow Kwiatkowskiey żyła lat 23 umarla 10 Marca 1850 roku.