Mogiły

MATUSEWICZ
JAN
1823
23.01.1895
#11 Mohylow Podolski
JAN MATUSEWICZ
ЯН МАТУСЕВИЧ
D.O.M. S.P. KSIĄDZ JAN MATUSEWICZ ŻYŁ LAT 72. DNIA 23 STYCZNIA 1895 r. PARAFIANIE PROBOSZCZOWI.