Mogiły

KURASZKIEWICZ
JUZEF
1855
19.01.1919
#11 Mohylow Podolski
JUZEF KURASZKIEWICZ
JÓZEF ЮЗЕФ ЙОСИП КУРАШКЕВИЧ КУРАШКЄВІЧ
S.P. JUZEF KURASZKIEWICZ zyl lat 64 um. 19 stycz. 1919 r. prosi o westchnienie do Boga