Mogiły

SZURIMOWSKI
ADOLF
13.02.1906
#11 Mohylow Podolski
ADOLF SZURINOWSKI
АДОЛЬФ ШУРІНОВСЬКИЙ 
S. P. ADOLF SZURIMOWSKI Żył lat 14 Umarł 13 Lutego 1906 r Spokuj Tobie mężu.