Mogiły

KALINOWSKI
APOLON
1835
16.08.1899
#11 Mohylow Podolski
APOLON KALINOWSKIJ
АПОЛОН КАЛІНОВСЬКИЙ APOLLO
APOLON KALINOWSKIJ um. Sierpnia 16 dnia 1899 r. prosie dzieci o modlitwy Żył 64 lat