Mogiły

GAWROŃSKA
ZOFJA
12.05.1839
20.06.1908
#11 Mohylow Podolski
ZOFJA z KAMIEŃSKICH GAWROŃSKA
ZOFIA СОФІЯ ЗОФ‘Я ҐАВРОНСЬКА 
Ś.P. ZOFJA z KAMIEŃSKICH GAWROŃSKA. UR. 12 MAJA 1839 R. w BERŁÓWCE na PODOLU. ZM 20 CZERWCA 1908 R. w MOHYLOWIE POD.