Mogiły

MALCZYŃSKI
WŁADYSŁAW
30.10.1907
25.06.1908
#11 Mohylow Podolski
WŁADYSŁAW MALCZYNSKI
ВЛАДИСЛАВ МАЛЬЧИНСЬКИЙ
WŁADYSŁAW I HELENA MALCZYŃSKI Urodzone 30 Oktowbra 1907 r. Umarli 25 Czerwca 1908 roku