Mogiły

DZIEKOŃSKA
ANNA
1765
15.01.1829
#12 Murafa
ANNA z GROCHOLSKICH DZIEKOŃSKA
АННА ДЗЄКОНСЬКА
Anna Salomca z Grocholskich Dziekońska Tu w BOGU spoczywaiąca Uprasza Dusz Pobożnych o Anielskie Pozdrowienie umarła dn: 15.Stycz. 1829. R.P. a 64. Życia Swego