Mogiły

BERNACKA
PETRONELA
16.06.1916
18.12.2001
#12 Murafa
PETRONELA BERNACKA
ПЕТРОНЕЛА ПЕТРОНЕЛЯ БЕРНАЦЬКА
TU SPOCZYWA W PANU PETRONELA BERNACKA 16.06.1916 18.12.2001 "Boże, Ty kazałeś nam czcić ojca i matkę zmiłuj się nad moją matką, odpuść jej grzechy i nagródź jej trudy. A mnie pozwól oglądać ją w radości światła wiecznego..."