Mogiły

LICHTAŃSKI
TYMOTEUSZ WŁADYSŁAW
29.08.1909
#12 Murafa
TYMOTEUSZ WŁADYSŁAW LICHTAŃSKI
ТИМОФІЙ ВЛАДИСЛАВ ЛИХТАНСЬКИЙ
TYMOTEUSZ WŁADYSŁAW LICHTAŃSKI zmarł dnia 29 sier. 1909 r. [...]