Mogiły

MACEDOŃSKI
IGNACY
1923
18.03.1944
#14 Żmerynka
Macidonskij Ignacy 
МАЦІДОНСЬКИЙ ІГНАЦІЙ
 S.P. Macidonskij Ignacy rod. w 1923 r. kończył Żmeryńskie szkoły w 1937 r., a Winnickie w 1941 r.
Podczas odstąpienia armii bezniwinnie zabity niemieckiemi pałaczami w m. Żmerence w r. 1944. 18 marca.
rodzicy drogiemu synu.