Mogiły

GERASIMOWICZ
ALEKSANDRA
1889
12.08.1929
#14 Żmerynka
ALEKSANDRA GERASIMOWICZ
ОЛЕКСАНДРА ГЕРАСИМОВИЧ Gerasimowicz
S. P. ALEKSANDRA CERASIMOWICZ ŻYŁA 40 LAT UMARŁA 12 SIERPNIA 1929 R.
DLA DROGY ŻONY.