Mogiły

MITKIEWICZ
MARIA
1846
16.04.1909
#15 Jampol
MARYA MITKIEWICZ
МАРІЯ МІТКЕВИЧ MARIA MARJA
S. P. FAUSTYN WITKOWSKI ŻYŁ LAT 53 UMARŁ D. 26 GRUDNIA 1889 ROKU 
WŁODZIO WITKOWSKI ŻYŁ LAT 2 UMARŁ D. 26 LIPCA 1899 ROKU 
MARYA MITKIEWICZ ŻYŁA LAT 63 UMARŁA 16 KWIETNIA 1909 R.