Mogiły

MITKIEWICZ
ANTONINA
1817
22.09.1879
#15 Jampol
ANTONINA MITKIEWICZ
АНТОНІНА МІТКЕВИЧ
Ś. P. KAMILA MARJAŃSKA ŻYŁA LAT 44, ZMARŁA DNIA 12 MAJA 1870 ROKU
ANTONINA MITKIEWICZ ŻYŁA LAT 62, ZMARŁA DNIA 22 WRZEŚNIA 1879 ROKU.