Mogiły

BALICKI
IZYDOR
26.07.1895
#15 Jampol
IZYDOR BALICKI
ІЗИДОР БАЛІЦЬКИЙ БАЛИЦЬКИЙ
Tu w Bogu spoczywa Izydor Balicki zmarł 26 lipca 1895 r. Boże przyjmij go do Chwały swojej.