Mogiły

KORWIN SARNECKI
KONSTANTY
1863
09.07.1911
#15 Jampol
KONSTANTY KORWIN SARNECKI
КОНСТЯНТИН КОРВІН САРНЕЦЬКИЙ
ŻYŁ DOBRZE CZYNIĄKONSTANTY KORWIN SARNECKI 1863-1911